Ograniczenia w ruchu drogowym w związaku z uroczystościami 20 sierpnia
#1
W związku z uroczystościami 20 sierpnia w dniach 12-23 sierpnia 2023 r. w Budapeszcie obowiązywać będą czasowe zmiany organizacji ruchu.

Komenda Główna Policji w Budapeszcie informuje kierowców, że w stolicy wejdzie w życie zakaz zatrzymywania się w poniższych obszarach miasta:

*Od godziny 0:00 12 sierpnia 2023 do godziny 6:00 23 sierpnia, w dzielnicach: I., II. i V. Budapesztu,
Na północnym i południowym parkingu przy moście Łańcuchowym dolnym nabrzeżu w Peszcie, Po obu stronach od Mostu Łańcuchowego do Mostu Elżbiety nabrzeża Jane Haining,
Na dolnym nabrzeżu w Peszcie od Mostu Elżbiety do mostu Wolności (Szabadság),
Na nabrzeżu Gábor Sztehlo po stronie Dunaju, od Mostu Małgorzaty do wysokości ulicy Halász.

*Od godziny 18:00 13 sierpnia 2023 do godziny 20:00 22 sierpnia w XI. dzielnicy Budapesztu,
Cały obszar nabrzeża Műegyetem od ulicy Bertalan Lajos do placu Szent Gellert.

*W dniu 13 sierpnia 2023 r. w godzinach od 20:00 do 4:30 w dniu 23 sierpnia, w I. dzielnicy Budapesztu,
Po obu stronach ulicy Tárnok od placu Dísz tér do placu Szentáromság .

*Od północy 14 sierpnia 2023 r. do północy 22 sierpnia w V. dzielnicy Budapesztu,

Po obu stronach ulicy Harmincad od placu Vörösmarty do ulicy Bécsi,
Na placu Vörösmarty od ulicy Harmincad,
Plac József Nádor przed i naprzeciw numeru 5-6,
Po lewej stronie placu József Nádor od ulicy József Attila do placu Vörösmarty,
Po obu stronach ulicy Dorottya od ulicy Wekerle Sándor do placu Vörösmarty,
Po obu stronach ulicy Deák Ferenc od ulicy Apáczai Csere János do placu Vörösmarty.

*Od godziny 0:00 14 sierpnia 2023 do godziny 6:00 23 sierpnia, w dzielnicach I., II. i XI. Budapesztu,
Nabrzeże Slachta Margit po obu stronach od ulicy Üstökös do Mostu Małgorzaty,
Po obu stronach nabrzeża Angelo Rotta od Mostu Małgorzaty do wysokości placu Batthyány,
Po obu stronach nabrzeża Gábor Sztehlo od Mostu Małgorzaty do Mostu Łańcuchowego,
Nabrzeże Friedrich Born po obu stronach od Mostu Łańcuchowego do Mostu Wolności,
Po obu stronach nabrzeża Raul Wallenberg ,
Po obu stronach nabrzeża Valdemara i Niny Langlet od Mostu Wolności do wysokości ulicy Bertalan Lajos,
Po obu stronach dolnego nabrzeża Budańskiego, od wysokości ulicy Bertalan Lajos (również z komunikacją) do Mostu Petőfiego,
Nabrzeże Henryka Sławika po obu stronach od Mostu Petőfiego do ulicy Dombóvár.

*Od godziny 0:00 15 sierpnia 2023 do godziny 6:00 22 sierpnia, I. dzielnica Budapesztu,
Po obu stronach ulicy Lánchíd między placem Ybl Miklós i placem Clark Ádám,
Parking przy ulicy Lánchíd

*Od 0:00 15 sierpnia 2023 do 23:00 22 sierpnia, Budapeszt I.,
Po obu stronach ulicy Orom od ulicy Sánc do ulicy Antal.

*W dniu 15 sierpnia 2023 r. w godzinach od 0:00 do 23 sierpnia, godz. 6:00 w dzielnicach: I., V., IX. i XIII. Budapesztu ,
Po obu stronach ulicy Alkotmány między ulicami Honvéd i Nagy Ignác,
Po obu stronach ulicy Szemere pomiedzy ulicami Kálmán Imre i Alkotmány .
Na nabrzeżu Carla Lutza od północnego parkingu Mostu Małgorzaty (plac Jászai Mari) do południowego parkingu Mostu Małgorzaty (plac Jászai Mari) ,
Po obu stronach nabrzeża József Antall Id. od południowego parkingu Mostu Małgorzaty do Mostu Łańcuchowego,
Na placu Eötvös,
Nabrzeże Jane Haining po obu stronach od Lánchíd do dolnego nabrzeża w Peszcie,
Po obu stronach dolnego nabrzeża w Peszcie, od nabrzeża Jane Haining do nabrzeża Sára w Salkaházi,
Nabrzeże Salkaházi Sára po obu stronach, od dolnego nabrzeża w Peszcie do ulicy Közraktár,
Na parkingu przed Węgierską Akademią Nauk na placu Széchenyiego,
Na parkingu na placu Kapisztrán,
Po obu stronach ulicy Országház, od Bastionu Anjou do ulicy Kard,
Na ulicy Úri na wysokości numeru 31, na miejscu zarezerwowanym dla czterech pojazdów,
Przed ulicą Úri numer 40, przed ulicą Nőegylet na miejscu zarezerwowanym dla dwóch pojazdów,
Po obu stronach ulicy Nőegylet od ulicy Úri do promenady Árpád Tóth.

*Od godziny 6 rano 15 sierpnia 2023 r. do północy 22 sierpnia, Budapeszt V.,
Ulica Apáczai Csere János po obu stronach między ulicami Vigadó i Türr István.

*Od 0:00 16 sierpnia 2023 do 20:00 21 sierpnia, Budapeszt V.,
W okolicach placu Erzsébet.

*Od godziny 0:00 16 sierpnia 2023 do 6:00 22 sierpnia, w dzielnicy I. Budapesztu,
Ulica Váralja w miejscu zarezerwowanym dla sześciu pojazdów,
Na placu Ybl Miklós od ulic Lánchíd do Apród,
Dookoła placu Ybl Miklós,
W ulicy Apród od ulicy Attila do placu Ybl Miklós,
Dookoła placu Szarvas.

*Od godz. 6:00 16 sierpnia 2023 r. do godz. 6:00 21 sierpnia, w dzielnicy I. Budapesztu,
Po obu stronach ulicy Táncsics Mihály od placu Hess Andrásr do placu Bécsi kapu.

*Od godziny 16:00 16 sierpnia 2023 do godziny 6:00 22 sierpnia, w dzielnicy I. Budapesztu ,
Po obu stronach ulicy Váralja między ulicami Palota i placem Szarvas,
Po obu stronach ulicy Döbrentei od placu Ybl Miklós do nabrzeża Várkert (do Döbrentei tér),
Po obu stronach ulicy Fátyol od nabrzeża Várkert do ulicy Döbrentei,
Obie strony ulicy Fogas od nabrzeża Várkert do ulicy Döbrentei,
Na nabrzeżu Várkert od placu Ybl Miklós do placu Döbrentei,
Po obu stronach ulicy Attila, od ulicy Döbrentei do ulicy Apród,
Ulica Öntőház po obu stronach.

*Od 20:00 16 sierpnia 2023 do 6:00 22 sierpnia, w dzielnicy V. Budapesztu,
Po obu stronach ulicy Szalay od ulicy Honvéd do ulicy Falk Miksa.

*Od godziny 0:00 17 sierpnia 2023 do godziny 6:00 21 sierpnia, w dzielnicy XIV. Budapesztu ,
Na promenadzie Kós Károly od placu Hősök tere do ulicy Hermina.

*Od godziny 0:00 17 sierpnia 2023 do 6:00 22 sierpnia, w dzielnicy I. Budapesztu,
Przed numerem 5-8 placu Bramy Wiedeńskiej (Bécsi kapu) po obu stronach,
Wokół Placu Bramy Wiedeńskiej.

*Od godziny 20:00 17 sierpnia 2023 do 24:00 19 sierpnia, w dzielnicy V. Budapesztu,
Na północnym parkingu placu Szent István.


*Od północy 18 sierpnia 2023 r. do północy 21 sierpnia, w dzielnicy I. Budapesztu,
Po obu stronach ulicy Kereszt od alei Krisztina do ulicy Naphegy.


*Od godz. 6:00 19 sierpnia 2023 r. do godz. 4:30 21 sierpnia, w dzielnicy V. Budapesztu,
Na nabrzeżu Széchenyi od placu Kossuth do placu Széchenyi.

*Od godziny 6:00 19 sierpnia 2023 r. do godziny 23:00 21 sierpnia, w dzielnicy I. Budapesztu,
Po obu stronach ulicy Orom od ulicy Antal do ulicy Padok.

*Od godziny 8:00 19 sierpnia 2023 do godziny 14:00 20 sierpnia, w dzielnicy I. Budapesztu ,
Po obu stronach ulicy Balassi Bálint od placu Kossuth do ulicy Balaton,
Po obu stronach ulicy Markó od nabrzeża Széchenyi do ulicy Balassi Bálint,
Na nabrzeżu Széchenyi od placu Kossuth do ulicy Markó.

*Od godziny 18:00 19 sierpnia 2023 do północy 20 sierpnia, dzielnice I., II., V. i XI. Budapesztu ,
Na parkingu w południowej części placu Jászai Mari,
Na nabrzeżu Széchenyi od placu Jászai Mari (od strony północnej) do placu Kossutha,
Po obu stronach ulicy Zoltán od nabrzeża Széchenyi do ulicy Akadémia,
Po obu stronach ulicy Steindl Imre od nabrzeża Széchenyi do ulicy Akadémia,
Po obu stronach ulicy Széchenyi od Nabrzeża Széchenyi do ulicy Akadémia,
Po obu stronach ulicy Arany János od nabrzeża Széchenyi do ulicy Akadémia,
W okół Placu Széchenyiego (również na parkingu przed Węgierską Akademią Nauk),
Nabrzeże Bema od Lánchíd do placu Bema,
Po obu stronach ulicy Pala między nabrzeżem Bema i ulicą Fő,
Po obu stronach ulicy Jégverem między nabrzeżem Bema a ulicą Fő,
Na ulicy Aranyhal między nabrzeżem Bema a ulicą Fő,
Na nabrzeżu Szent Gellértu i na parkingu kąpieliska Rudas.


*Od godziny 20:00 19 sierpnia 2023 do północy 20 sierpnia dzielnice I. i V. Budapesztu.
Po obu stronach ulicy Garibaldiego od ulicy Nádor do ulicy Akadémia,
Po obu stronach ulicy Akadémia od ulicy Zoltán do ulicy Garibaldi,
Na ulicy Palota od ulicy Tábor do ulicy Váralja,
Na placu György Dózsa,
Na parkingu autobusowym na ulicy Attila (na wysokości placu Dózsa György),
Na parkingu położonym po południowej stronie Bazyliki św. Stefana
Po obu stronach ulicy Hercegprímás między ulicami Arany János i József Attila,
Po obu stronach ulicy Sas między ulicą József Attila utca i ulicą Arany János,
Po obu stronach ulicy Október 6. między placem Szabadság i ulicą József Attila,
Po obu stronach ulicy Nádor między ulicą Arany János i ulicą József Attiala,
Po obu stronach ulicy Akadémia między placem Széchenyi i ulicą Arany János,
Po obu stronach ulicy Arany János między ulicą Akadémia i ulicą Hercegprímás,
Po parzystej stronie ulicy Bajcsy-Zsilinszky między ulicą Nagysándor József a Bazyliką Szent István,
Na placu Széchenyi od ulicy Zrínyi do ulicy Vigyázó Ferenc.

*Od godziny 20:00 19 sierpnia 2023 do 24:00 21 sierpnia, XI. dzielnica Budapesztu,
Po obu stronach ulicy Budafoki od placu Szent Gellért do ulicy Csiky,
Po obu stronach ulicy Csiky od ulicy Budafoki do ulicy Bartóka Béla,
Po obu stronach ulicy Béla Bartók od placu Szent Gellért do ulicy Csiky,
Po obu stronach nabrzeża Műegyetem od ulicy Egry József do ulicy Bertalan Lajos.

*W dniu 20 sierpnia 2023 r. całą dobę V. dzielnica Budapesztu,
Plac Szent István na północnym parkingu Bazyliki.


Zamykają:
*W dniu 13 sierpnia 2023 r. w godzinach od godziny 8:00 do 20:00 w dzielnicy V. i XI Budapesztu
Most Wolności.
*14 sierpnia 2023 r. od godz. 0:00 do 22 sierpnia 2023 r. do godz. 6:00 oraz w dniu 22 sierpnia 2023 r. w godzinach od 22:00 do 6:00 w dniu 23 sierpnia, w dzielnicy I., II. i XI. Budapesztu,
Dolne nabrzeże w Budzie od nabrzeża Slachta Margit (ulica Üstökös) do ulicy Dombóvári.

*Od godz. 6:00 14 sierpnia 2023 r. do godz. 4:30 23 sierpnia, w I. dzielnicy Budapesztu,
Ulicę Tárnok między placem Dísz i placem Szentáromság,
Okolicę szlabanu na ulicy Palota.


*od godziny 20:00 14 sierpnia 2023 do godziny 24:00 18 sierpnia oraz od godz. 6:00 21 sierpnia 2023 r. do godz. 6:00 23 sierpnia, w XI. dzielnicy Budapesztu,
Nabrzeże Műegyetem od ulicy Budafoki do ulicy Bertalan Lajos, od Mostu Petőfiego w kierunku Mostu Szabadság.


*od godziny 22:00 14 sierpnia 2023 do godziny 06:00 15 sierpnia, od godziny 22:00 15 sierpnia 2023 do godziny 6:00 16 sierpnia, od godziny 22:00 16 sierpnia 2023 do godziny 6:00 17 sierpnia, od godziny 22:00 17 sierpnia 2023 do godziny 6:00 18 sierpnia, od godziny 22:00 18 sierpnia 2023 do godziny 6:00 21 sierpnia, od godziny 22:00 21 sierpnia 2023 do godziny 6:00 22 sierpnia, oraz w dniu 22 sierpnia 2023 r. od godziny 22:00 do godziny 6:00 w dniu 23 sierpnia, w dzielnicach: V.,IX.,XIII. Budapesztu,
Dolne nabrzeże Pesztu od nabrzeża Carl Lutz (plac Jászai Mari) do ulicy Közraktár.


*Od godziny 16:00 16 sierpnia 2023 do godziny 22:00 21 sierpnia, w I. dzielnicy Budapesztu,
Ulicę Öntőház,
Ulicę Lánchíd,
Parking przy ulicy Lánchíd,
Ulicę Apród,
Ulicę Fátyol,
Ulicę Fogas,
Nabrzeże Várkert,
Ulicę Döbrentei.

*Od godziny 0:00 15 sierpnia 2023 do godziny 6:00 22 sierpnia, w XIV. dzielnicy Budapesztu,
Ulicę Konrád Adanuer od promenady Kós Károly do Zichy Mihály od placu Hősök do ulicy Hermina.

*Od godziny 0:00 15 sierpnia 2023 do godziny 6:00 23 sierpnia, w dzielnicy V. Budapesztu,
Ulicę Alkotmány od ulicy Nagy Ignác do ulicy Szemere.

*Od północy 16 sierpnia 2023 r. do północy 22 sierpnia, w V. dzielnicy Budapesztu,
Ulicę Harmincad od ulicy Bécsi,
Plac Józsefa nádor od ulicy Wekerle Sándor.

*Od godziny 0:00 16 sierpnia 2023 do 6:00 23 sierpnia, Budapeszt V.,
Ulicę Alkotmány między ulicą Honvéd i ulicą Szemere.

*Od godziny 22:00 16 sierpnia 2023 do 6:00 21 sierpnia, w I dzielnicy Budapesztu,
Ulicę Táncsics Mihály między placem Hess András i placem Bécsi kapu.


*W godzinach od 0:00 do 4:30 w dniu 17 sierpnia 2023 r. w dzielnicach V. i XI. Budapesztu,
Jezdnia dla samochodów z Pestu do Budy.

*Od północy 17 sierpnia do godziny 12:00 21 sierpnia w dzielnicach V. i XI. Budapesztu
Chodnik dla pieszych na północnej stronie Mostu Wolności.


*Od godziny 6 rano 17 sierpnia 2023 r. do północy 22 sierpnia, w V. dzielnicy Budapesztu,
Pas ruchu w ulicy Apáczai Csere János między ulicą Vigadó i ulicą Türr István.


*Od godz. 6:00 17 sierpnia 2023 r. do godz. 6:00 23 sierpnia, w I. dzielnicy Budapesztu,
Plac Kapisztrán.


*Od godziny 22:00 17 sierpnia 2023 do 6:00 21 sierpnia, XIV. dzielnica Budapesztu,
Promenada Károly Kós od placu Hősök do ulicy Hermina.


*Od godz. 6:00 w dniu 18 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00 w dniu 21 sierpnia, dzielnice: I.,V. i XI. Budapesztu,
Północny chodnik Mostu Erzsébet ,
Północny pas autobusowy Mostu Erzsébet (od Pesztu do Budy).


*W dniu 18 sierpnia 2023 r. od godziny 12.00 do północy 18 sierpnia, w V. dzielnicy Budapesztu,
Plac Szent István od ulicy Bajcsy-Zsilinszky do ulicy Hercegprímás,
Ulicę Sas od ulicy József Attila do ulicy Arany János.


*Od godziny 22:00 18 sierpnia 2023 do 6:00 21 sierpnia, dzielnice: I.,V. i XI. Budapesztu,
Południowy chodnik Mostu Erzsébet dla ruchu pieszego,
Południowy chodnik Mostu Szabadság dla ruchu pieszego.


*Od godziny 0:00 19 sierpnia 2023 do godziny 6:00 21 sierpnia, Budapeszt XI.,
Nabrzeże Műegyetem od ulicy Budafoki do ulicy Bertalan Lajos.*W dniu 19 sierpnia 2023 r. w godzinach od 0:00 do 12:00 w dniu 21 sierpnia dzielnice: I.,V. i XI. Budapesztu,
Południowy pas autobusowy Mostu Erzsébet (z Budy do Pesztu).


*W dniu 19 sierpnia 2023 r. w godzinach od 12:00 do 23:30 w dniu 20 sierpnia, XI. dzielnica Budapesztu,
Plac Szent Gellért w kierunku ulicy Budafoki,
Ulicę Budafoki od ul. Csiky do placu Szent Gellért.


*W dniu 19 sierpnia 2023 r. w godzinach od 21:00 do 4:30 w dniu 21 sierpnia, w V. dzielnicy Budapesztu,
Nabrzeże Széchenyi od placu Kossutha do placu Széchenyi,
Ulicę Zoltán od nabrzeża Széchenyi do ulicy Akadémia.


*W dniu 20 sierpnia 2023 r. w godzinach od 14:00 do 20:00, dzielnica V. Budapesztu,
Drogę serwisową po północnej i południowej stronie Bazyliki św. Szczepana,
Plac Szent István,
Ulicę Hercegprímás między ulicami Arany János i József Attila,
Ulicę Sas między ulicą Arany János i ulicą József Attila,
Skrajny pas ruchu ulicy Bajcsy-Zsilinszky między ulicą Arany János i ulicą József Attila po stronie parzystej,
Ul. Józsefa Attila od ul. Bajcsy-Zsilinszky do placu Széchenyi,
Plac Széchenyiego w kole.


*W dniu 20 sierpnia 2023 r. w godzinach od 15:00 do 23:00 w dzielnicach: I. i V. Budapesztu,
Ruch kołowy na Moście Łańcuchowym .


*W dniu 20 sierpnia 2023 r. od godz. 16.00 do północy w dzielnicach V. i XI. Budapesztu,
Nabrzeże Műegyetem od placu Goldmann György do ulicy Bertalan Lajos,
Prawo-skręt na skrzyżowaniu ulicy Egry József z nabrzeżem Műegyegetem w kierunku Mostu Petőfiego.


*Od godziny 16:00 20 sierpnia 2023 do godziny 4:30 21 sierpnia,
Most Wolności dla ruchu kołowego.


*W dniu 20 sierpnia 2023 r. w godzinach od 19:00 do 23:00
Most Łańcuchowy,
Most Elżbiety dla ruchu pieszego,
Most Wolności dla ruchu pieszego.W dniu 20 sierpnia 2023 r. od godziny 19:00 do północy
Most Erzsébet dla ruchu kołowego.Zamknięte zostaną okresowo i na pewnych odcinkach:

*W dniu 19 sierpnia 2023 r. w godzinach od 0:00 do 4:30 w dniu 21 sierpnia, w I. dzielnicy Budapesztu,
Ulica Országház od ulicy Kard do placu Szentháromság.


*W dniu 20 sierpnia 2023 r. w godzinach od 17:00 do 20:00, w V. dzielnicy Budapesztu,
Trasa plac Szent István – ulica Zrínyi – ulica Október 6 – ulica József Attila – plac Széchenyi – ulica Zrínyi – plac Szent István,
Trasa plac Szent István – ulica Zrínyi – ulica Október 6. – ulica József Attila – plac Széchenyi – ulica Akadémia – ulica Arany János – ulica Sas – plac Szent István.Wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy:
*Od godziny 4:00 19 sierpnia 2023 r. do północy 20 sierpnia, w I. dzielnicy Budapesztu,
Na placu Bécsi kapu między ulicą Fortuna i ulicą Nádor utca.Mapę możesz wyświetlić na stronie https://www.police.hu/hu/hirek-es-inform...budapesten

Klikając na zaznaczony czerwony odcinek możesz poznać przypisane do niego ograniczenia.
Link do mapy: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid...99999&z=13

Źródło: police.hu
Odpowiedz


Podobne wątki&hellip
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  20.08.2023 ex-komar 1 988 21-08-2023, 12:06
Ostatni post: Waldek
  Obchody święta powstania państwa (20 sierpnia) Waldek 0 364 19-08-2022, 22:06
Ostatni post: Waldek
  Dzień świętego Stefana - 20.08.2021 Waldek 6 3,702 24-09-2021, 17:05
Ostatni post: Tomeq
  20 sierpnia, transort publiczny w Budapeszcie piablo75 6 3,145 24-08-2018, 10:41
Ostatni post: ex-komar
  20 sierpnia 2014 - Dzień Św. Stefana pjetr2 8 4,702 24-07-2014, 9:39
Ostatni post: UsuniętyUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości