Forum Węgierskie

Pełna wersja: GPR - Generalny Pomiar Ruchu
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Taki miernik obciążenia ruchem drogowym poszczególnych odcinków dróg.
W Polsce robiony (chyba) co 10 lat (z natury).
A jest jego odpowiednik na Węgrzech?
Gdzie szukać w odmętach węgierskiego Internetu?
(11-12-2023, 12:40)Slavekk napisał(a): [ -> ]Taki miernik obciążenia ruchem drogowym poszczególnych odcinków dróg.(...)
A jest jego odpowiednik na Węgrzech? Gdzie szukać w odmętach węgierskiego Internetu?

Pełne dane z pomiarów natężenia ruchu na drogach węgierskich można znaleźć na stronie
https://www.kozut.hu/kozerdeku-adatok/or...szamlalas/

(częściowe tłumaczenie strony)

Liczenie ruchu drogowego
Wyniki krajowego spisu ruchu drogowego w przekroju poprzecznym w 2022 r.
(jednostronicowe podsumowanie)

Numer tematu klienta: VB-2023/0083419/00
Osoba odpowiedzialna ze strony klienta: Lajos Janás, starszy specjalista ds. banku danych

Wykonawca: One Planet Mérnökiroda Kft.
Odpowiedzialny wydawca: Gergely Nitsch, dypl. inżynier transportu, dyrektor zarządzający

W eksploatacji, utrzymaniu i rozwoju sieci dróg krajowych o długości 31 700 km oraz innych powiązanych obiektów technicznych, kluczowe znaczenie dla zarządzania ruchem drogowym ma dobra znajomość natężenia, składu i charakterystyki ruchu drogowego. Jednym z głównych źródeł danych o ruchu drogowym jest krajowy przekrojowy spis ruchu drogowego i jego wyniki przechowywane w krajowej bazie danych drogowych (OKA).

Dane ze spisu ruchu z 2022 r. zostały przetworzone. Ostatecznie otrzymano łącznie 875 danych przekrojowych, które można przetworzyć. Po przemnożeniu danych z poprzednich lat i oszacowaniu ruchu na odcinkach nieobjętych pomiarem, uzyskano średni dobowy ruch dla całej sieci drogowej na koniec 2022 r., łącznie dla 6585 skrzyżowań. Udział zmierzonych skrzyżowań wyniósł 13,3%.

Przetworzone wyniki są dostępne w publikacjach "Ruch przekrojowy na drogach krajowych w 2022 r." oraz w dwutomowej publikacji "Monitorowanie ruchu drogowego w 2022 r.", które można znaleźć na stronie internetowej Magyar Közút Nonprofit Zrt, na płycie CD oraz w Krajowym Banku Danych Drogowych (OKA) działającym przy Magyar Közút Nonprofit Zrt.

W wyniku przetwarzania danych można stwierdzić, że w 2022 r. przebieg ruchu pojazdów silnikowych na krajowej sieci drogowej (noc/dzień) wzrósł średnio o 5,6% w kraju. Średni dzienny ruch samochodów osobowych (noc/dzień) wzrósł o 7,6%, przy ogólnym wzroście o 13,9% na drogach szybkiego ruchu i +7,1% na autostradach. Przebieg krajowego ruchu samochodów ciężarowych wzrósł o 0,6%. Wydajność klas pojazdów wykorzystywanych w transporcie towarowym wzrosła odpowiednio o 5,0% i 1,8% w klasach pojazdów dostawczych i naczep, a spadła o 1% do 2% w klasach pojazdów średnich, ciężkich i przyczep. Ruch motocykli wzrósł o 3,7%. Ruch autobusowy również wzrósł, o 3,6% dla autobusów pojedynczych i 2,3% dla autobusów przegubowych. Ruch rowerowy wzrósł o 5,5%, ale dane te należy traktować z ostrożnością, ponieważ metodologia pomiaru została zaprojektowana głównie w celu wykrywania i rejestrowania ruchu motocykli, a ruch rowerowy może zostać przeniesiony na oddzielne trasy rowerowe nieobjęte monitoringiem.

W ostatnim roku wydajność sieci autostrad wzrosła o 8,0%, wydajność sieci dróg głównych o 6,0%, a wydajność sieci dróg drugorzędnych o 4,5%.

W ciągu ostatnich 5 lat łączna wydajność ruchu jest o 13,0% wyższa niż w 2017 roku. Ruch samochodów osobowych wzrósł o 15,7%, a ruch samochodów ciężarowych (noc/dzień) o 8,8%. Ruch autobusowy, który reprezentuje publiczny transport drogowy, spadł o 4,2% w porównaniu do 2017 roku. Ruch motocykli wzrósł o 6,0%, a ruch rowerowy o 8,7%. Tę ostatnią wartość należy traktować z takimi samymi zastrzeżeniami, jak w przypadku zmiany rocznej.

Dokumenty do pobrania:
2022
Przekrój ruchu na drogach krajowych w 2022 r.
Monitoring ruchu drogowego 2022
Badania okresów szczytowych 2022