Dzisiaj rozpoczał się strajk nauczycieli
#1
Dzisiaj w węgierskich szkołach rozpoczął się strajk nauczycieli.
Zorganizowany przez dwa związki zawodowe (Flaga węgierska PSZ-Pedagógusok Szakszervezete i PDSZ - Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete  Flaga polska PSZ-Związek Zawodowy Pedagogów i PDSZ Demokratyczny Związek Zawodowy Pedagogów)strajk zyskał duże poparcie społeczeństwa.
Strajkujący nauczyciele podkreślają, że od wszystkie rządy od upadku komunizmu są odpowiedzialne za brak regulacji sytuacji finansowej nauczycieli. Od 2010 nastąpiło dodatkowe ograniczanie środków w sektorze nauczania i wychowania przy jednoczesnym zwiększaniu obciążeń nauczycieli pracą. 
Narastające niezadowolenie w tej grupie zawodowej doprowadziło do porozumienia się związków zawodowych PSZ i PDSZ  w  październiku 2021 roku i powstał komitet strajkowy.
Rozpoczęły się rozmowy z przedstawicielem rządu  László Kisfaludy podsekretarzem stanu do spraw edukacji publicznej. Rozmowy te zakończyły się niepowodzeniem.
W styczniu rząd wprowadził 10 procentową podwyżkę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli.
Ten krok rządu okazał się niewystarczający i 31 stycznia PSZ i PDSZ zorganizowały 2 godzinny strajk ostrzegawczy. Wzięło w nim udział 27 tysięcy pracowników edukacji.
Ponieważ ten strajk nie przyniósł zmian w warunkach pracy pracowników sektora edukacji związki zawodowe ogłosiły strajk od 16 marca na czas nieokreślony.
Rząd w odpowiedzi na ten krok, powołując się na stan zagrożenia, zmienił w rozporządzeniu z 11 lutego zasady strajku. Zgodnie z nimi musi być zapewniony nadzór nad dziećmi we wszystkich publicznych placówkach oświatowych dotkniętych strajkiem. Musi być przeprowadzona połowa zajęć lekcyjnych, a w klasach maturalnych wszystkie zajęcia z "przedmiotów maturalnych". 
W ubiegłych miesiącach w co najmniej 320 placówkach 6500 pedagogów odmówiło podjęcia pracy i rozpoczęło akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa. 
Sąd Apelacyjny dla miasta stołecznego Budapeszt wydał prawomocny wyrok, że podczas strajku muszą być przestrzegane zapisy nowo wydanego rozporządzenia rządu. 
Związki zawodowy złożyły apelację do Trybunału Konstytucyjnego podkreślając, że strajk jest prawem podstawowym ustanowionym w ustawie zasadniczej i nie może być ograniczony przez rozporządzenie rządu.
Organizatorzy strajku podkreślają, że chcą wywrzeć presję na rząd przestrzegając przepisów rozporządzenia.
Odpowiedz
#2
(16-03-2022, 12:42)Waldek napisał(a):
Dzisiaj w węgierskich szkołach rozpoczął się strajk nauczycieli.
Zorganizowany przez dwa związki zawodowe (Flaga węgierska PSZ-Pedagógusok Szakszervezete i PDSZ - Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete  Flaga polska PSZ-Związek Zawodowy Pedagogów i PDSZ Demokratyczny Związek Zawodowy Pedagogów)strajk zyskał duże poparcie społeczeństwa.
Strajkujący nauczyciele podkreślają, że od wszystkie rządy od upadku komunizmu są odpowiedzialne za brak regulacji sytuacji finansowej nauczycieli. Od 2010 nastąpiło dodatkowe ograniczanie środków w sektorze nauczania i wychowania przy jednoczesnym zwiększaniu obciążeń nauczycieli pracą. 
Narastające niezadowolenie w tej grupie zawodowej doprowadziło do porozumienia się związków zawodowych PSZ i PDSZ  w  październiku 2021 roku i powstał komitet strajkowy.
Rozpoczęły się rozmowy z przedstawicielem rządu  László Kisfaludy podsekretarzem stanu do spraw edukacji publicznej. Rozmowy te zakończyły się niepowodzeniem.
W styczniu rząd wprowadził 10 procentową podwyżkę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli.
Ten krok rządu okazał się niewystarczający i 31 stycznia PSZ i PDSZ zorganizowały 2 godzinny strajk ostrzegawczy. Wzięło w nim udział 27 tysięcy pracowników edukacji.
Ponieważ ten strajk nie przyniósł zmian w warunkach pracy pracowników sektora edukacji związki zawodowe ogłosiły strajk od 16 marca na czas nieokreślony.
Rząd w odpowiedzi na ten krok, powołując się na stan zagrożenia, zmienił w rozporządzeniu z 11 lutego zasady strajku. Zgodnie z nimi musi być zapewniony nadzór nad dziećmi we wszystkich publicznych placówkach oświatowych dotkniętych strajkiem. Musi być przeprowadzona połowa zajęć lekcyjnych, a w klasach maturalnych wszystkie zajęcia z "przedmiotów maturalnych". 
W ubiegłych miesiącach w co najmniej 320 placówkach 6500 pedagogów odmówiło podjęcia pracy i rozpoczęło akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa. 
Sąd Apelacyjny dla miasta stołecznego Budapeszt wydał prawomocny wyrok, że podczas strajku muszą być przestrzegane zapisy nowo wydanego rozporządzenia rządu. 
Związki zawodowy złożyły apelację do Trybunału Konstytucyjnego podkreślając, że strajk jest prawem podstawowym ustanowionym w ustawie zasadniczej i nie może być ograniczony przez rozporządzenie rządu.
Organizatorzy strajku podkreślają, że chcą wywrzeć presję na rząd przestrzegając przepisów rozporządzenia.
Ciekawe jak to się skończy?
Odpowiedz
#3
(18-03-2022, 18:42)mariusz napisał(a): Ciekawe jak to się skończy?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło swoje stanowisko w sprawie postulatów strajkowych związków zawodowych nauczycieli. W przesłanym do telex.hu przez związki zawodowe dokumencie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyjaśniło, co sądzi o żądaniach strajkowych ogłoszonych podczas wznowionych, w czerwcu 2022 r., negocjacji strajkowych  przez utworzony w październiku ubiegłego roku wspólny komitet strajkowy Związku Zawodowego Nauczycieli (PSZ) i Demokratycznego Związku Zawodowego Nauczycieli (PDSZ).

Związki nauczycieli od lat nie są w stanie porozumieć się z rządem. Zasadniczo chcą trzech rzeczy:
1. Oprócz 10 % podwyżki wynagrodzeń oferowanej przez rząd 45 % podwyżkę wynagrodzeń,
2. Obniżenia pensum do  22 godzin tygodniowo,
3. Uregulowanie czasu pracy asystentów pedagogicznych i asystentów pedagogów zdrowotnych, którzy sprawują samodzielną opiekę nad potrzebującymi jej uczniami.
MSW praktycznie zmiotło ze stołu prośby nauczycieli - takie jest przesłanie listu wysłanego do związków zawodowych pedagogów.
Z próśb nauczycieli praktycznie nic nie zostanie zrealizowane.
Ministerstwo odpowiedziało w punktach na ich wnioski. Na prośbę o podwyższenie pensji nauczycieli o dodatkowe 45 % oprócz zapowiadanych przez rząd 10 % ministerstwo odpowiedziało: w ciągu najbliższych dwóch lat może nastąpić podwyżka co najmniej 10-10 %, wyższa podwyżka jest możliwa, jeśli stan gospodarki będzie na to pozwalał. 
Związki zawodowe wystąpiły również o podwyżkę płac dla pracowników niepedagogicznych, a konkretnie, aby ich gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze nie było niższe niż wynagrodzenie urzędników. Na to MSW odpowiedziało: „w ich przypadku znaczny wzrost gwarantowanej płacy minimalnej prawie bez wyjątku oznaczał by znaczny wzrost płac”.
W odpowiedzi na prośbę, aby zamiast obecnych obowiązkowych 22-26 godzin lekcyjnych tygodniowo nie było więcej niż 22 lekcji tygodniowo, ministerstwo napisało: średnia wieku nauczycieli rośnie, a liczba młodych ludzi maleje, stąd oczekiwanie zmniejszenia liczby lekcji „nie można uznać za realne”. Według MSW nie ma powodu, aby asystenci pedagogiczni/asystenci pedagogów specjalnych byli przydzielani do samodzielnej opieki nad dziećmi w wymiarze ponad 35 godzin tygodniowo. MSW jest  otwarte  na potwierdzenie tego w odpowiedniej ustawie. W przestrzeni publicznej pojawiła się informacja o podwyżkach wynagrodzeń w policji i wojsku węgierskim
Powołując się na wojnę i rosnącą presję migracyjną, rząd podnosi pensje żołnierzy i policji w dwóch etapach. Pierwsza podwyżka wejdzie w życie 1 września, a druga 1 stycznia 2024 roku. Dla policji obecna podwyżka oznacza średnią podwyżkę płac o 30-44% w grupie podoficerów i 18-25% dla oficerów. Od 1 września 2022 r. podoficerowie mogą rozpocząć karierę z pensją 384 000 Ft zamiast 267 000 Ft, a młodsi oficerowie z pensją 510 000 Ft zamiast 393 000 Ft.

Żołnierze mogą spodziewać się podwyżki w podobnej skali, dotychczasowa pensja rozpoczynającego szeregowego żołnierza
z 280 343 Ft wzrośnie do 399 180 Ft od września 2022 r., a do 439 098 Ft od stycznia 2024 r., natomiast pensja rozpoczynającego sierżanta wzrośnie z obecnego 375 064 Ft  do 421.834 Ft od września 2022 r., a od stycznia 2024 r. do 509.287 Ft.


Nie wiem czy węgierskie MSW kojarzy powiedzenie: "Państwo policyjne to państwo, w którym policjant zarabia więcej od nauczyciela".
Dokąd zmierzają Węgry?

Jeszcze jedna informacja, według danych z roku szkolnego 2021/2022, w szkołach i przedszkolach zatrudnionych jest łącznie 147 575 pedagogów.
Źródło: www.hvg.hu i https://www.ksh.hu
Odpowiedz
#4
(16-07-2022, 2:48)Waldek napisał(a):
(18-03-2022, 18:42)mariusz napisał(a): Ciekawe jak to się skończy?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło swoje stanowisko w sprawie postulatów strajkowych związków zawodowych nauczycieli. W przesłanym do telex.hu przez związki zawodowe dokumencie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyjaśniło, co sądzi o żądaniach strajkowych ogłoszonych podczas wznowionych, w czerwcu 2022 r., negocjacji strajkowych  przez utworzony w październiku ubiegłego roku wspólny komitet strajkowy Związku Zawodowego Nauczycieli (PSZ) i Demokratycznego Związku Zawodowego Nauczycieli (PDSZ).

Związki nauczycieli od lat nie są w stanie porozumieć się z rządem. Zasadniczo chcą trzech rzeczy:
1. Oprócz 10 % podwyżki wynagrodzeń oferowanej przez rząd 45 % podwyżkę wynagrodzeń,
2. Obniżenia pensum do  22 godzin tygodniowo,
3. Uregulowanie czasu pracy asystentów pedagogicznych i asystentów pedagogów zdrowotnych, którzy sprawują samodzielną opiekę nad potrzebującymi jej uczniami.
MSW praktycznie zmiotło ze stołu prośby nauczycieli - takie jest przesłanie listu wysłanego do związków zawodowych pedagogów.
Z próśb nauczycieli praktycznie nic nie zostanie zrealizowane.
Ministerstwo odpowiedziało w punktach na ich wnioski. Na prośbę o podwyższenie pensji nauczycieli o dodatkowe 45 % oprócz zapowiadanych przez rząd 10 % ministerstwo odpowiedziało: w ciągu najbliższych dwóch lat może nastąpić podwyżka co najmniej 10-10 %, wyższa podwyżka jest możliwa, jeśli stan gospodarki będzie na to pozwalał. 
Związki zawodowe wystąpiły również o podwyżkę płac dla pracowników niepedagogicznych, a konkretnie, aby ich gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze nie było niższe niż wynagrodzenie urzędników. Na to MSW odpowiedziało: „w ich przypadku znaczny wzrost gwarantowanej płacy minimalnej prawie bez wyjątku oznaczał by znaczny wzrost płac”.
W odpowiedzi na prośbę, aby zamiast obecnych obowiązkowych 22-26 godzin lekcyjnych tygodniowo nie było więcej niż 22 lekcji tygodniowo, ministerstwo napisało: średnia wieku nauczycieli rośnie, a liczba młodych ludzi maleje, stąd oczekiwanie zmniejszenia liczby lekcji „nie można uznać za realne”. Według MSW nie ma powodu, aby asystenci pedagogiczni/asystenci pedagogów specjalnych byli przydzielani do samodzielnej opieki nad dziećmi w wymiarze ponad 35 godzin tygodniowo. MSW jest  otwarte  na potwierdzenie tego w odpowiedniej ustawie. W przestrzeni publicznej pojawiła się informacja o podwyżkach wynagrodzeń w policji i wojsku węgierskim
Powołując się na wojnę i rosnącą presję migracyjną, rząd podnosi pensje żołnierzy i policji w dwóch etapach. Pierwsza podwyżka wejdzie w życie 1 września, a druga 1 stycznia 2024 roku. Dla policji obecna podwyżka oznacza średnią podwyżkę płac o 30-44% w grupie podoficerów i 18-25% dla oficerów. Od 1 września 2022 r. podoficerowie mogą rozpocząć karierę z pensją 384 000 Ft zamiast 267 000 Ft, a młodsi oficerowie z pensją 510 000 Ft zamiast 393 000 Ft.

Żołnierze mogą spodziewać się podwyżki w podobnej skali, dotychczasowa pensja rozpoczynającego szeregowego żołnierza
z 280 343 Ft wzrośnie do 399 180 Ft od września 2022 r., a do 439 098 Ft od stycznia 2024 r., natomiast pensja rozpoczynającego sierżanta wzrośnie z obecnego 375 064 Ft  do 421.834 Ft od września 2022 r., a od stycznia 2024 r. do 509.287 Ft.


Nie wiem czy węgierskie MSW kojarzy powiedzenie: "Państwo policyjne to państwo, w którym policjant zarabia więcej od nauczyciela".
Dokąd zmierzają Węgry?

Jeszcze jedna informacja, według danych z roku szkolnego 2021/2022, w szkołach i przedszkolach zatrudnionych jest łącznie 147 575 pedagogów.
Źródło: www.hvg.hu i https://www.ksh.hu

Ciekawe info, czyli wszędzie dobrze gdzie nas nie ma. Oczko
Odpowiedz


Podobne wątki&hellip
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Stalo się Waldek 0 262 06-10-2023, 15:47
Ostatni post: Waldek
  Wegrzy się zbroją Waldek 1 484 24-11-2022, 6:37
Ostatni post: polijerry
  Węgry się zbroją? ember 5 3,344 13-04-2019, 8:20
Ostatni post: Sztasek
  Zmniejsza się liczba samobójstw na Węgrzech Ribizli 1 5,717 06-01-2014, 20:05
Ostatni post: KamjonUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości