Węgierski minister obrony do biednych nie należy
#1
[Obrazek: 800px-Szalay-Bobrovniczky_Krist%C3%B3f_-.jpg]

Kristóf Szalay-Bobrovniczky, który od maja ubiegłego roku jest ministrem obrony w rządzie Orbána, w ciągu trzech lat zgromadził fortunę, która stawia go wśród najbogatszych biznesmenów. Przyjrzeliśmy się, jak tego dokonał.

* Kristóf Szalay-Bobrovniczky, piąty minister obrony w rządzie Orbána, zasłynął w ostatnich latach ze swoich mega transakcji.
* W 2020 r., kiedy opuścił stanowisko ambasadora w Londynie, nabył udziały w stołecznym biznesie kasynowym wartym dziesiątki miliardów euro, zastępując zmarłego Andy'ego Vajnę.
*  Następnie pojawił się Dunakeszi Járműjavítő (Zakłady Naprawy Taboru w Dunakeszi), który wkrótce wygrał kontrakt MÁV o wartości 32 miliardów HUF, a następnie Szalay-Bobrovniczky i jego rosyjski partner rozpoczęli wartą miliard euro umowę na budowę 1300 wagonów kolejowych dla egipskich kolei.
*  Pożyczka państwowa w wysokości 53 miliardów forintów dała mu możliwość nabycia większościowego  pakietu udziałów w firmie zbrojeniowej, największym czeskim producencie samolotów.
*  Po mianowaniu na stanowisko ministra w maju 2022 r. wycofał się ze swoich interesów w szeregu transakcji: jego udziały w kasynie trafiły do Árpáda Habony'ego, znanego jako nieformalny doradca premiera, a ZNT i fabryka samolotów do Zsolta Hernádiego, szefa MOL.
    Zachował jednak swoją firmę zarządzającą aktywami, London Capital Zrt., która do końca ubiegłego roku, zgodnie z dokumentami firmy, zgromadziła zysk w wysokości ponad 19 miliardów forintów (~237,5 mln zł).

Pod koniec listopada 2019 r. Kristóf Szalay-Bobrovniczky założył London Capital Zrt., który dołączył do Garinvest Projekt Zrt. (Istvánem Garancsi), a wraz z tym ruchem Las Vegas Casino z osiągneło 40 % udział. Do Las Vegas Casino Zrt. wpływają zyski z pięciu stołecznych kasyn zmarłego Andy'ego Vajny.

Pisaliśmy o tym biznesie za życia Vajny, mówiąc, że kasyna generowały zdumiewający roczny zysk w wysokości 12 miliardów forintów, plus gotówka do wypłaty w formie dywidendy. W latach 2020-2021 zyski nieco spadły z powodu pandemii Covida, ale w 2022 roku właścicielom przegłosowano dywidendę w wysokości 20 miliardów forintów. Tak więc, gdy tylko Szalay-Bobrovniczky wrócił ze swojego ambasadorstwa w Londynie, natychmiast stał się właścicielem prawdziwej maszyny do zarabiania pieniędzy.

London Capital wypłacił Szalay-Bobrovniczky'emu dywidendę w wysokości 24 milionów forintów w 2020 roku, a następnie 1,625 miliarda forintów, i jak się okazało, był on w stanie wypłacić miliardową transzę z funduszu powierniczego już jako minister obrony.

Ale poprzednie dwa lata były tylko rozgrzewką, z London Capital Zrt.
Na koniec 2022 r. odnotowano już przychody finansowe w wysokości 20,5 mld HUF, a zysk po opodatkowaniu wyniósł 19,19 mld HUF.
Zgodnie z dokumentami złożonymi w Sądzie Rejestrowym, minister obrony nie wypłacił natychmiast miliardów w formie dywidendy, ale przeniósł je do rezerwy zysków i strat - zgodnie z uchwałą założycielską z dnia 26 maja 2023 r.

Dochód w wysokości 20,5 mld HUF to głównie (do 20,287 mld HUF) dochód z udziałów i zysków z wymiany, reszta to odsetki i inne dochody finansowe, zgodnie z tekstowym uzupełnieniem bilansu.

Co złożyło się na zysk w wysokości ponad 19 mld EUR:
*  8,1 mld HUF ujęto w pozycji "inne należności", z adnotacją, że spółka wykazuje tu "kwotę wymaganej części ceny nabycia udzielonych pożyczek i udziałów",
* oraz 11,1 mld HUF na rachunku bankowym.

W raporcie London Capital za 2022 r. nie podano, z czego konkretnie wynikał nagły wzrost przychodów ani nie wskazano udziały w jakiej spółce zostały sprzedane.Nie ma wzmianki o spółce zależnej, ani o spółce kasynowej Garinvest Projekt Zrt. Wiadomo jedynie, że Szalay-Bobrovniczky zbył swoje 40% udziałów w kasynie, a pod koniec 2022 r. struktura własności Garinvest Projekt Zrt. została zreorganizowana: udział Garancsi wzrósł do 67%, a mniejszościowy pakiet udziałów znalazł się w posiadaniu Árpáda Habony'ego za pośrednictwem spółki ENTER-TNMNT Zrt. Cena zakupu nie została jednak ujawniona, więc nie jest jasne, ile pieniędzy musiało trafić do spółki zarządzającej aktywami ministra obrony.

Akcje kasyna są jednak zarejestrowane w Garinvest Projekt Zrt.: w momencie zakupu Las Vegas było notowane w księgach o wartości 19,5 mld HUF. Z tego 40 procent było warte 7,8 mld HUF, czyli tyle, ile London Capital mógł mieć udziałów w momencie rozpoczęcia działalności. Nie znaleźliśmy takiej kwoty w księgach powiernika Szalaya-Bobrovniczky'ego, ale nie jest ona daleka od wspomnianych 8,1 miliarda, które według dokumentów pochodziły ze sprzedaży akcji i zysków kapitałowych.

Zapytaliśmy ministra obrony, za ile sprzedał udziały w kasynie, ile z 11,1 miliarda forintów zostało zdeponowanych na koncie London Capital, czy były to tylko przychody z kasyna, czy też inne przychody zostały uwzględnione w gigantycznych wpływach finansowych, ale do czasu napisania tego tekstu nie odpowiedział.
Wszystko, co wiemy na pewno, to to, że
stołeczne kasyna, połączone przez Las Vegas, generują pieniądze bez przerwy, z zyskami w wysokości 11,5 mld HUF w 2022 r., zdecydowano wypłacić dywidendę w wysokości 20,4 mld HUF razem wolną rezerwą zysku.

Teoretycznie London Capital mógłby otrzymać część tej kwoty, przynajmniej praktyka w poprzednich latach polegała na tym, że Las Vegas Casino Zrt. wypłacał dywidendę w połowie roku, a London Capital wyszedł z biznesu kasynowego dopiero pod koniec 2022 roku. Jednak w złożonym bilansie spółki zarządzającej aktywami nie odnotowano żadnego dochodu jako "otrzymanej dywidendy".

Niezależnie od źródła 20 miliardów forintów dochodu finansowego i 19 miliardów forintów zysku, Kristóf Szalay-Bobrovniczky znajduje się wśród 100 najbogatszych Węgrów. Ostatnim razem próg wejścia na listę bogatych wynosił 14,5 mld HUF, s taką kwotą potentat branży książkowej, Tamás Kolosi, dotarł do końca listy. Znany majątek Szalaya-Bobrovniczky'ego znalazłby się na szczycie listy, ale nie został uwzględniony, ponieważ zasady redakcyjne stosowane od początku w 2002 r. wykluczają ranking bogactwa polityków lub osób należących do ich wąskiego kręgu rodzinnego" - powiedział Péter Szakonyi, redaktor publikacji, w odpowiedzi na nasze pytanie.

Kolejna innowacja w celu ukrycia bogactwa

Tak więc Szalay-Bobrovniczky zgromadził ponad 19 miliardów forintów zysków w ciągu zaledwie trzech lat od założenia London Capital 25 listopada 2019 roku. Inną kwestią jest to, co zobaczymy po przepływie miliardów. W rzeczywistości, oprócz spółek będących jego własnością, oświadczenie majątkowe ministra obrony obejmuje spółkę o nazwie SBA Invest Kft., w której Szalay-Bobrovniczky nie jest właścicielem, ale założycielem i beneficjentem.

Firma, która wydaje się być zaufanym funduszem powierniczym, jest zarejestrowana pod tym samym adresem co London Capital, jak wcześniej informowała Népszava. Jeśli minister obrony umieści swoje aktywa w SBA Invest, niewiele pozostanie do zobaczenia. W końcu istotą zaufanych funduszy powierniczych  jest to, że nie jest jawne, czyje aktywa są zarządzane i z jakim skutkiem. Możliwe więc, że w przyszłości na próżno będzie szukać w oświadczeniach majątkowych ministra obrony, aby dowiedzieć się, gdzie dokładnie trafiły miliardy, które zarobił w branży kasynowej.

W każdym razie oświadczenia majątkowe nie dają pełnego i dokładnego obrazu dochodów ministrów, zmian w ich majątku, a tym bardziej wydarzeń gospodarczych, które za nimi stoją. Ostatnie oświadczenie majątkowe Ministra Obrony Narodowej zostało złożone 31 stycznia 2023 r. i musi odzwierciedlać stan na dzień 31 grudnia 2022 r.  Innymi słowy, jeśli w styczniu 2023 r. podjęto decyzję o wypłacie dywidendy w jednej z jego spółek, nie ma sensu szukać jej w oświadczeniu, wystarczy zadeklarować ją w przyszłym roku. W przeciwnym razie w oświadczeniu majątkowym należy wymienić działalność przynoszącą dochód i udziały w spółce, ale tylko zakres, w którym mieści się dochód z opłat lub dywidend, i tylko dokładne kwoty majątku osobistego muszą być wskazane w przypadku oszczędności, rachunków bankowych, gotówki i dużego majątku ruchomego.

Szara strefa to zmiany w ciągu roku: saldo przychodzących i wychodzących pieniędzy nie jest pokazane, oświadczenie majątkowe odzwierciedla sytuację w momencie składania oświadczenia, daje saldo, ale nie pokazuje przepływu, kolejnych zdarzeń gospodarczych. W przypadku udziałów w spółkach również nie widzimy konkretnych zdarzeń gospodarczych, a oświadczenie majątkowe nie musi zawierać kwoty inwestycji w dany udział w spółce, tj. Kristóf Szalay-Bobrovniczky nie musi publicznie podawać, ile zysku zgromadził w London Capital Zrt.


Sztuczka oświadczenia majątkowego polega na tym, że musi ono zawierać dochód podlegający opodatkowaniu zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych, ale nie dochód, dla którego nie ma takiego obowiązku.


Dywidendy podlegają ubezpieczeniu społecznemu, więc jeśli ktoś wyprowadza je ze swojej firmy, musi je zadeklarować" - wyjaśnił gazecie Miklós Ligeti, dyrektor prawny Transparency International. Jednak dopóki pieniądze znajdują się w rezerwie zysków i strat, nie muszą być deklarowane, podobnie jak w przypadku pożyczenia ich na przykład spółce powiązanej, stają się one należnością.


Kolejną innowacją w zakresie ukrywania majątku jest to, że jeśli członek parlamentu lub minister powierzy swój majątek firmie należącej do kogoś innego niż on sam (w ramach umowy powierniczej), zostanie on wymieniony tylko jako założyciel i beneficjent, ale nie będziemy mieli pojęcia, ile majątku powierzył firmie i co ona z nim zrobiła, co z nim zrobiła i gdzie przekazała zyski.

Komisja immunitetowa i sąd będą zajmować się tylko sprawami, w których istnieją dowody na ukrycie majątku i dochodów, nie zostanie przeprowadzona żadna procedura weryfikacyjna, nie zostanie przeprowadzona sekcja rzeczywistego majątku na podstawie wskazówek. Badają, czy dana osoba złożyła oświadczenie majątkowe zgodnie z prawem i w wyznaczonym terminie, i nie mogą być wymagane żadne szczegóły" - dodał Ligeti.

Historia

53-letni minister obrony ukończył studia jako inżynier rolnictwa na Uniwersytecie Nauk Rolniczych w Gödöllő, a następnie ukończył podyplomowy kurs zarządzania w Paryżu w ramach francuskiego stypendium państwowego. Przez sześć lat pracował w finansach (w dużej firmie konsultingowej, a następnie we francuskim banku komercyjnym), a następnie zajmował stanowiska kierownicze w zakresie sprzedaży i marketingu w sektorze telekomunikacyjnym oraz był dyrektorem generalnym dostawcy usług internetowych. Od 2004 r. jest wydawcą i redaktorem naczelnym Heti Válasz. W 2011 r. został wiceprzewodniczącym rady powierniczej Fundacji Századvég, a następnie współwłaścicielem i członkiem zarządu Századvég Gazdaságkutató Zrt. To właśnie w rządowym think tanku doszło do spotkania Árpáda Habony'ego. W  latach 2016-2020 był  ambasadorem Węgier w Londynie.
Jego żona była zastępcą burmistrza Budapesztu w czasach  Istvána Tarlósa, a w 2019 r. została mianowana rzeczniczką rządu pod panieńskim nazwiskiem Alexandra Szentkirályi. Jej brat Vince jest zastępcą sekretarza stanu w Kancelarii Premiera. Jest kapitanem rezerwy, a jej hobby to jazda konna (skoki przez przeszkody  i polo) oraz żeglarstwo.

Źródło: Ibolya F. Vitéz - 24.hu
zdjęcie Wikipedia
Odpowiedz


Podobne wątki&hellip
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Karsai: Ojciec nowego prezydenta nie był niewinną ofiarą komunistycznego terroru Waldek 0 183 02-03-2024, 2:17
Ostatni post: Waldek
  Nie będzie żadnego politycznego porozumienia z węgierskim rządem w sprawie pieniędzy Waldek 2 183 17-10-2023, 16:17
Ostatni post: Pompa@
  język maryjski - nie tak odległy kuzyn języka węgierskiego ember 0 586 22-03-2022, 20:50
Ostatni post: ember
  Dzień węgierski w radiowej "Trójce" andrasz 3 3,080 18-03-2019, 11:52
Ostatni post: ember
  Węgierski "samochód" hybrydowy andrasz 2 3,121 01-03-2014, 23:02
Ostatni post: SztasekUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości